بانک اطلاعات اصناف و مشاغل کشور پویا جهش -بزرگترین بانک اطلاعات اصناف و مشاغل کشور
تماس

یک فرم دیگر از بازاریابی مستقیم، تله‌مارکتینگ یا همان بازاریابی تلفنی است

که به وسیله ارتباط با مشتریان از طریق تلفن، انجام می‌پذیرد. بیشتر ما وقتی به تله‌مارکتینگ فکر می‌کنیم،

به یاد تماس‌های ناخواسته میفتیم که اتفاقا اکثر مردم از آن بیزار هستند و حتی قوانینی علیه آن نیز وجود دارد.

اما به طور کل تله‌مارکتینگ اگر با فرد مناسب و در زمان مناسب انجام پذیرد، می‌تواند موفقیت آمیز و مفید باشد.

اصول بازاریابی تلفنی در کشورهای مختلف و حتی مناطق اقلیمی متفاوت است.

مهمترین عنصر تأثیر گذار در اصول بازاریابی تلفنی ، آشنایی با مسائل فرهنگی می باشد.

سایر عناصر مانند مسائل اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی در مرحله بعد مورد بررسی قرار می گیرند.

اصول بازاریابی تلفنی عبارتست از کارشناس فروش آموزش دیده نسبت به مسائل فنی و همچنین آموزش کافی

جهت مدیریت مذاکرات در سناریو بازاریابی و سناریو مذاکره می گردد. البته مواردی مانند

آشنایی کامل مصرف کنندگان در مورد محصولات و خدمات و همچنین آشنایی مشتریان

و مصرف کنندگان با نحوه ارائه خدمات در بازاریابی تلفنی بسیار مهم است.