بانک اطلاعات اصناف و مشاغل کشور پویا جهش -بزرگترین بانک اطلاعات اصناف و مشاغل کشور
تماس

اگر در فکر به دست آوردن جایگاه دوم هستید مواظب باشید زیرا پیشتاز استراتژی شما را خواهد فهمید.

در قدرت ضعف هم وجود دارد.زمانی که پیشتاز قوی است ،شانس برای شماره ی ۲ زیاد خواهد بود که ورق را برگرداند.

همانطور که یک کشتی گیر از فن بدل بر علیه حریف خود استفاده می کند شماره ۲ باید نیروی قدرت پیشتاز را به ضعف او تبدیل کند.

اگر می خواهید جای پایتان را در پله ی دوم محکم کنید وضعیت شماره ی یک را بررسی کنید.

اینکه نقطه قوتش کجاست و چطور می توانید آن را به نقطه ی ضعف تبدیل کنید.

باید اساس و جوهره ی قوت پیشتاز را بفهمید و مخالف آن عمل کنید به عبارت دیگر سعی نکنید که از آن بهتر باشید .

هر محصولی که نگاه کنید خواهید دید که مردم دو دسته هستند:

۱-دسته اول آنهایی هستند مشتاق خرید کالاهای پیشتاز هستند .

۲-دسته ی دیگر که تمایلی به خرید آنها ندارند.

نام تجاری که برای اولین بار در ذهن شکل گرفت اغلب قادر خواهد بود که حقانیت خودش را به اثبات برساند و یا ناحق بودن رقبا را نشان دهد.

در هر زمینه نردبانی در ذهن مشتری شکل می گیرد درون هر پله یک نام تجاری حک شده است.

استراتژی بازاریابی شما باید بر مبنای سرعت ورود به ذهن و همچنین پله ی شما در نردبان باشد.

سعی کنید در سال های اولیه از کیفیت خدمات رسانی در تبلیغات سخن بگویید.

در حقیقت کاری که شما باید بکنید جایگاه سازی در ذهن مشتریاست. آنها پله ی خودشان را در نردبان ذهن مشتری اعلام می کنند.

تلاش تنها دلیل موفقیت نخواهد بود بلکه باید بتوانید در ذهن مشتری خود را ثبت کنید.

ذهن انسان نمی تواند در آن واحد با بیش از هفت چیز ارتباط برقرار کند شاید به همین علت است

که عدد هفت مورد پسند است مثل شماره تلفن های هفت رقمی ،عجایب هفت گانه جهان غیره و غیره

بعضی وقت ها نردبان ذهن شما ساده است اما قدرتمند و می تواند در شرایط بحرانی بازار به شما کمک کند.