بانک اطلاعات اصناف و مشاغل کشور پویا جهش -بزرگترین بانک اطلاعات اصناف و مشاغل کشور
تماس

بهترین و ماندگارترین بازار فروش در اختیار نیازهای عمومی است

برنامه های موفقیت آمیز آنهایی نیست که بر مبنای هوس یا سرگرمی شاخته شده باشند بلکه آن برنامه هایی است که بر اساس نیاز عمومی طراحی شده باشد.
هوس موجی است در اقیانوس و نیاز عمومی یک جزر و مداست. هوس تبلیغات گمراه کننده بسیاری به همراه دارد ولی در نیاز عمومی تبلیغات بسیار کم مشاهده می شود .هوس به مانند موج بسیار آشکار است. به سرعت بالا و پایین می رود و نیاز عمومی همانند جزرو مد معمولا غیرقابل مشاهده می باشد.اما در دراز مدت بسیار قدرتمند است.

هوس یک پدیده کوتاه مدت است که ممکن است سودمند هم باشد اما تضمینی ندارد که به اندازه کافی به شرکت شود برساند زیرا شرکت را مجبور به درگیر کردن تعداد زیادی کارمند و خرید دستگاه های گران قیمت و ایجاد شبکه ی توزیع می کند.

دنیای مد هوسی است که هر چند وقت یک بار تکرار می شود اما زمانی که هوس برطرف می شود شرکت ضربه ی مالی بزرگی می خورد.سعی کنید من حیث المجموع تجارت هوسبازانه را فراموش کنید و زمانی که آغاز به فریبندگی کردند آنها را طرد کنید یکی از راه های اینکه محصولتان همیشه متقاضی داشته باشد که هیچ وقت متقاضیان را به طور کامل سیر نکنید .

کلمات کلیدی: , , , , , , , , , , , , , ,

ديدگاه خود را بيان کنيد