بانک اطلاعات اصناف و مشاغل کشور پویا جهش -بزرگترین بانک اطلاعات اصناف و مشاغل کشور
تماس

هر موقع در مورد هدایایی که شرکتمان قصد اهداء آنها را دارد فکر کردیم، مطمئن باشیم هدایایی را انتخاب کنیم که مشتریانمان آنها را خیلی راحت دور نیانداخته و یا در روی میز کار و یا کیف آنها گم نشوند.
این کار خیلی سختی نیست اما تاثیر بزرگی دارد. حضور در نمایشگاه ها و بازارهای محلی  و انجام فقط یک کار ساده تجارت خود را می توان خیلی سریع رونق داد.

در شرایط رکود و رونق بازار، شرکت ها باید از مشتریانی کە با آن ها دارای روابط تجاری کوچک و بزرگ می باشند حفاظت و نگهداری نمایند. از دست دادن چیزی کە داریم بسیار رنج آورتر از چیزی است کە تاکنون آن را نداشته ایم.
دلیل مهم دیگر برای حفظ مشتریان فعلی این است کە با توجه به آمارهای جهانی احتمال آن کە مشتریان فعلی خرید خود را تکرار کنند ۲۵ برابر بیشتر از مشتریانی است کە تاکنون هیچ گونه خریدی از شما انجام نداده اند. در کل فروشنده باید بداند کە ایجاد ارتباط با مشتری فعلی بسیار آسانتر از سایرین است.
بنابراین لطفا سعی کنید جهت نگه داری مشتریان کنونی خود همه توان خود را به کار ببرید و هموااااااااااااااره با آن ها در ارتباط باشید که اولین نکته در افزایش درآمد شماست.

کلمات کلیدی: , , , , , , , , , , , , ,

ديدگاه خود را بيان کنيد