بانک اطلاعات اصناف و مشاغل کشور پویا جهش -بزرگترین بانک اطلاعات اصناف و مشاغل کشور
تماس

فروش یکی از قدیمی‌ترین حرفه‌هاست و شاید یکی از ارکان شکل دهنده اجتماع و برآورده‌سازی نیازهای انسان‌ها بوده و هست. در شکل سنتی آن که بیشتر فضای حجره‌های تجار در ذهن تداعی می‌شود تا جهان شبکه‌ای و دنیای مجازی و بازارهای رقابتی و جهانی دنیای امروز، همه جلوه‌ها و مصادیق گذشته و امروز فروش است. اما آنچه بیشتر از ظواهر فروش دچار تغییر شده است، پارادایم‌ها و مفاهیم اساسی آن است که معلول حوادث و تحولات بنیادی صنعت و زنجیره عرضه می‌باشد.

همیشه داشتن بانک اطلاعات قوی از مشتریان و صنف مورد نظر میتواند تسلط بیشتری در کار فروش به ما بدهد
در شرایط رکود اقتصادی، ترس و تعویق در خرید گریبانگیر بسیاری از مشتریان است. پس نیروهای فروش به سبب آن کە بازارها دچار افول می باشند و مجموعه ها به اهداف درآمدی فروش دست پیدا کرده اند، به طور ناخواسته مشتریان خود را تحت فشار قرارداده و سبب تشدید ترس مشتری از خرید می شوند. بدون تردید مشتریان امروز بسیار تغییرپذیر بوده و راههای خریدشان به طور چشمگیری در حال تغییر است.
اگر در کار فروش هستید و از نه گفتن مشتری میترسید باید بدانید که راه اشتباهی را برای کسب درآمد انتخاب کرده اید ، تا دیر نشده به دنبال شغل متناسب با شخصیتتان بگردید.

در جلب اعتماد مشتریان صبور و شکیبا باشید. عجله نتیجه عکس خواهد داشت. اصرار به اثبات خود نداشته باشید.

خرید بانک اطلاعات اصناف و مشاغل یکی از راه های میانبر برای پیشرفت در کسب وکار و رسیدن به بازار مطلوب است

هنگامی کە بودجه مشتریان محدود است، آن ها ترس بیشتری از اتخاذ تصمیم نادرست دارند. تاکید مشتریان بیشتر بر روی قیمت بوده و از مجموعه های مختلف استعلام قیمت می کنند. در شرایط شکوفایی اقتصادی، اکثر مشتریان تنها در مورد نرخ بازگشت سرمایه سوال می کنند، درحالی کە در شرایط رکود، تمامی مشتریان در جستجوی  اثبات ادعای فروشنده می باشند. تصمیم های خریدی کە در مجموعه های بسیار بزرگ پیش از این توسط مسئول خرید به تنهایی اتخاذ می شد، اکنون به وسیله گروه های خرید یا سطوح بالاتر سازمان گرفته می گردد. مشتریان بیشتر از قبل تمایل دارند کە پیش از خرید محصول، آن را آزمایش کرده و نتایج حاصله از آن را مورد بررسی قرار میدهند.

کلمات کلیدی: , , , , , , , , , ,

ديدگاه خود را بيان کنيد